Karel Chába EFT Psychologie

Klíč k vašemu úspěchu v životě

Váš úspěch v práci, vaše vztahy s okolím i vaše zdraví řídí vzorce chování, které máte uložené v podvědomí. Jejich primární funkcí je pomáhat vám přežít, respektive reagovat dříve, než se zamyslíte. Bohužel, častokrát pod vlivem negativních vzorců chování reagujete v různých situacích neadekvátně a to vám brání dosáhnout vašich cílů. Negativní vzorce chování najdete a odstraníte pomocí energetické psychologie. Zjistíte, které bloky a zvyky vám komplikují život. Prostřednictvím mentálního tréninku nahrajete pozitivní vzorce chování, tj. změníte váš pohled na sebe a vaše okolí.