Karel Chába EFT Psychologie

Metody

Energetická psychologie a EFT jsou účinné metody při práci s lidským podvědomím. Pro dosažení optimálního efektu a dlouhodobého účinku je potřeba jí kombinovat s dalšími technikami z oblasti klasické psychologie, mentálního tréninku a principy koučování.

EFT
EFT používám k odstranění negativních vzorců chování.
Negativní vzorce chování máte hluboko vryté v podvědomí a znepříjemňují vám život. Síla Metody EFT spočívá právě v eliminování negativních zvyků a bloků ve všech oblastech života – práce, peníze, vztahy, zdraví.

EFT je zkratka z anglického Emotional Freedom Techniques, což se dá volně přeložit jako techniky emoční svobody.

EFT je jednoduchá, logická a praktická metoda pro každého. Přímočaře se zabývá příčinou problému. Patří do oboru energetické psychologie a kombinuje práci s fyzickým tělem a myslí.

Jak vznikla metoda EFT?

Metodu EFT vytvořil Gary Craig. Gary navázal na práci psychologa dr. Rogera Callahana a postupným zlepšováním ji vypracoval do dnešní podoby.

Metoda EFT je založena na poznatku, že příčinou všech negativních emocí (strach, úzkost, panika atd.) je porucha v našem energetickém systému. To je způsobeno tím, že si dlouhodobě v těle držíme negativní a sebedestruktivní myšlenky. Ty jsou mnohdy uložené hluboko v našem podvědomí, aniž bychom o tom věděli. Tyto negativní myšlenky následně vedou k psychickým a fyzickým problémům.

Zde se koukněte, jak vaše problémy vznikají

Zavřít

Jak vás ovlivňují negativní emoce?

EFT pracuje s myšlenkou, že příčinou emocionálních problémů (strach, fobie, úzkost, stres, panika, atd.) je porucha proudění energie v lidském těle. Emocionální problémy jsou potom také z 80% hlavní příčinou fyzických onemocnění, protože emocionální a fyzické tělo jsou spolu navzájem úzce spojené.

Negativní myšlenky, které jsou uloženy hluboko v podvědomí, vás zásadním způsobem ovlivňují. Myslíte na ně a následně je více či méně prožíváte i ve fyzickém světě.

Jakým způsobem EFT pracuje?

Pokud z podvědomí odstraníme negace a zpracujeme je tak, že na vás nemají žádný negativní účinek, přestanete podle nich žít a uzdravíte se na psychické i fyzické úrovni.

K odstranění negací dochází tak, že s vámi najdeme tzv. programy (bloky, přesvědčení, myšlenky, traumata). Ty způsobují vaše fobie, strachy, deprese, bolesti, úzkosti, fyzické problémy a mnoho dalších nepříjemností.

EFT je forma psychologické akupunktury bez použití jehel

Po nalezení zmiňovaných programů je odstraníme tak, že se konečky prstů ťuká na akupunkturní body na těle a tím dochází k stimulaci obnovení toku energie. Díky tomu jsou negativní programy trvale odstraněny.

Jaké problémy EFT řeší?

 • Strachy a fobie
 • Práce, finance, sportovní a profesní výkonnost
 • Vztahové problémy
 • Alergie a kožní problémy
 • Sebevědomí a sebeúcta
 • Závislosti
 • Trauma, post traumatická stresová porucha
 • Stres, deprese, úzkost a zlost
 • Fyzické problémy, bolesti a nemoci
 • Problémy s hmotností a poruchy příjmu potravy

5 hlavních předností EFT:

 • Účinek je trvalý, jakmile se odstraní všechny aspekty problému
 • Nepoužívá žádné nástroje a léky
 • Metoda je zcela bezpečná
 • Každý se může naučit tuto metodu a pomáhat si u jednodušších případů sám
 • Řeší pravou příčinu problému

Mentální trénink

Tato metoda složí k nahrávání nových a pozitivních vzorců chování. Pozitivní vzorec musí být dostatečně silný a uvěřitelný. Samotné nahrávání vzorce vyžaduje soustředění a trpělivost, nicméně vám to přinese očekávaný výsledek.

V roce 1981 byla udělena Nobelova cena za lékařství neurofyziologovi Rogeru W. Sperrymu. Ten prokázal odlišné funkce levé a pravé mozkové hemisféry. Aplikace těchto poznatků umožňuje efektivní programování pozitivních vzorců chování.

Problémy spojené s neúspěchem a psychickými obtížemi jsou způsobené zejména nevyužíváním pravé poloviny mozku a přetěžováním levé.

Při mentálním tréninku dochází k automatickému propojení levé a pravé hemisféry.

Mentální trénink je založen na principu toho, že pokud chcete změnit své negativní vzorce chování na pozitivní, tak musíte z nových vzorců vytvořit zvyk.

Zvykem se stává cokoli, co projde čtyřmi fázemi učení. Z nevědomé nekompetence až do nevědomé kompetence. Tedy stav, kdy se na činnost vědomě nesoustředíte, nicméně ji ovládáte a tudíž při ní můžete vykovávat i jiné činnosti, např. řídit auto a přitom telefonovat.

Mentální trénink, který používám s klienty, má svá přesná pravidla, bez kterých by nemohl fungovat.

 1. Před počátkem nahrávání nových vzorců chování si musí klient stanovit pozitivní vzorec chování pomocí koučinku – více o koučinku níže.
 2. Pozitivní vzorec chování musí být stejně emocionálně silný jako negativní předchůdce a zároveň musí být uvěřitelný, tj. být reálný s ohledem na situaci.
 3. Finálním krokem je takzvané nahrání nového – pozitivního vzorce do vašeho podvědomí a jeho následné používání. Tato fáze je nejdelší a vyžaduje velkou míru trpělivosti, než se nový vzorec zautomatizuje.

Koučink

Tato metoda slouží jako podpůrná k EFT a mentálnímu tréninku: prolíná se celým procesem/prací se vzorci chování. Pomocí koučování dokážeme lépe rozpoznat vzorce chování v procesu jejich odstraňování. Koučink zároveň pomáhá vydefinovat si pozitivní vzorce chování efektivně.

Co je to koučink?

Koučink je soubor metod, které napomáhají osobnímu rozvoji.

Metoda samotná je založena na mnohaúrovňovém koučovacím procesu: Prvoplánově jde o nalezení a jasné vymezení cíle, kterého chce klient dosáhnout, s následným vyhledáváním vhodné cesty k němu. Paralelně s tímto zaměřením na cíl přichází jako „vedlejší produkt" zlepšování sebereflexe, sebedůvěry, sebevědomí, sebeúcty. Zpřístupňují se zejména vnitřní zdroje koučovaného.

Koučování může jít tak hluboko do osobnosti koučovaného, že se může zabývat identitou, integritou, případně smyslem života nebo posláním.

Kdo je kouč?

Kouč je průvodce na cestě osobního růstu. Prostřednictvím sady účinně zvolených otázek otevírá mysl, pomáhá nalézt souvislosti a utřídit si myšlenky, dohlíží na udržení směru resp. zvoleného cíle, zbavuje strachu a zvyšuje osobní potenciál koučovaného.

Co můžete očekávat?

Jako kouč vám budu klást otázky, které povedou k přesnému ujasnění toho, co chcete, respektive v našem případě k tomu, jaké jsou vaše pozitivní vzorce chování. Pro mozek je velmi obtížné se zabývat představami, které jsou nové a bude vám chtít opětovně vnutit ty staré. Nedovolím vaší mysli, aby vás vracela ke starým představám, odbíhala k jiným tématům, abyste to vzdali se slovy „už mě nic jiného nového nenapadá“.

Co vám to přinese?

Na základě svého vnitřního potenciálu a možností si vydefinujete, co chcete a jak toho dosáhnete. Tedy v našem případě si přesně pojmenujete své nové a pozitivní vzorce chování a tím započnete svůj osobnostní růst.

Osobní konzultace a kurz vyřeší váš problém

Klikněte na Chci si sjednat osobní konzultaci anebo Chci se objednat na vzdělávací kurz a zamluvte si nejbližší termín, který vám bude vyhovovat nebo na telefonním čísle + 420 731 498 272

Chci si sjednat osobné konzultaci