Karel Chába EFT Psychologie

Strach, fobie a sociální fobie

 
Radí K.Chába
Kouč a praktik EFT

Zajímá vás, co to je sociální fobie, strach a jaké jsou specifické fobie? Chcete vědět, jak tyto problémy vznikají? Chcete vědět, jak se těchto neduhů zbavit?

Více

Co to je sociální fobie?

Projevuje se jako silná obava z odsouzení ostatními lidmi. Sociální fobie je strach ze sociálního, mezilidského kontaktu. Může být doprovázena silnou úzkostí a často vyústí ve vyhýbavé chování a zabezpečování se v konkrétních nepříjemných situacích. Dotyčná osoba si velmi často uvědomuje své iracionální chování, nicméně není schopna se ovládat.
Ucelené informace o této úzkostné poruše se dočtete v článku Sociální fobie.

Jak vzniká sociální fobie?

Její počátek se datuje do dětství. Sociální fobii ve vás budovali především rodiče, blízké osoby, prostředí a zásadní situace, které jste v minulosti prožili. Na základě tohoto „mixu“ jste si vytvořili vzorce chování, které vás dnes na (ne)vědomé úrovni zcela ovládají. Podrobný popis celého procesu vzniku vaší fobie najdete v článku Jak vzniká sociální fobie?

Jak léčit sociální fobii?

Především, není to povahový rys. Není vrozená. Je to naučený strach, a proto se jí můžete velmi efektivně zbavit. Z odstavce a především z článku „Jak vzniká sociální fobie?“ je patrné, že při léčbě sociální fobie jde především o změnu vašich postojů a přesvědčení, které jste si vybudovali v dětství na základě zkušeností se vztahy a ze situací. Musíte změnit vaše automatické negativní vzorce chování, které určují způsob, jakým vyhodnocujete v přítomném čase konkrétní situace.
Co konkrétně to jsou vzorce chování, se dočtete v článku Vzorce chování.
Jak se zbavit sociální fobie se dočtete v článku Jak se odstraňují negativní vzorce chování?

Co to je strach?

Vzniká jako reakce na reálné nebezpečí. Strach může být v určitém ohledu i pozitivní a působí jako motivátor k vyšším výkonům. Strachy máte vrozené a naučené. Většinou ty naučené vám způsobují problémy. Pokud ovšem trpíte nepřiměřeně často a dlouho strachy, tak může dojít k psychickým a fyzickým problémům, které se v konečném důsledku projeví i v reálném životě.
Vše o strachu se dočtete v článku Strach.

Jak vzniká strach?

Především je produktem vašeho myšlení. To, jak myslíte, zcela zásadně ovlivňuje úroveň a množství vašich strachů. Lidé, kteří často trpí strachy, většinou byli vychováváni tak, že v nich byly pěstovány negativní představy o sobě samém, nebyli přijati i s právem na chyby, nepodmíněně a spontánně. Mají problém s vlastní sebehodnotou a vnímáním sebe sama, jakožto sebevědomé bytosti.
V článku Jak vzniká strach? se dočtete mimo jiné o tom, co se děje v mozku při této emoci.

Jak na strach?

Mnoho strachů máte naučených a jsou výsledkem vašeho dlouhodobého negativního myšlení. Můžete se jich, tedy zbavit. Tím, že svému strachu uvěříte, ho váš mozek uloží do podvědomí. Uložením do podvědomí vznikl vzorec chování, který vás dnes zcela automaticky ovládá.
Co konkrétně to jsou vzorce chování, se dočtete v článku Vzorce chování.
Jak se zbavit vašich strachů zjistíte z článku Jak se odstraňují negativní vzorce chování?

Co to je specifická fobie?

„Strach“ z konkrétní věci, situace, jevu a to skutečné či domnělé. Patří do skupiny úzkostných poruch.
Více se dočtete v článku Specifické fobie?

Jak vzniká specifická fobie?

Specifická fobie vzniká jako reakce na spojení konkrétního objektu fobie s nějakou negativní zkušeností nebo souborem událostí. Tyto události se po určitém čase danému jednotlivci/laikovi nemusí jevit jako závadné a nespojuje si je se svou fobií.
Více se dočtete v článku Jak vzniká specifická fobie?

Jak se léčí specifické fobie?

Bez ohledu a to, jakou máte specifickou fobie, tak jste se jí „naučili“. Váš mozek si vytvořil vzorce chování, které vám brání, abyste se mohli chovat a myslet jinak, než se děje v dané nepříjemné situaci.
Co konkrétně to jsou vzorce chování, se dočtete v článku Vzorce chování.
Jak se zbavit vaší fobie se dočtete v článku Jak se odstraňují negativní vzorce chování?

Osobní konzultace a kurz vyřeší váš problém

Klikněte na Chci si sjednat osobní konzultaci anebo Chci se objednat na vzdělávací kurz a zamluvte si nejbližší termín, který vám bude vyhovovat nebo na telefonním čísle + 420 731 498 272

Chci si sjednat osobné konzultaci

Příklady úspěšné spolupráce